หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อใช้ในโครงการวันด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลประจำซุ้มกิจกรรม 4 ซุ้ม เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้ำตกไทรทอง บริเวณถนนสายแยกบ้านนางเสงี่ยม แซ่โอ้ว ไปทางบ้านนางกลุ่ม แจเถื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ บริเวณถนนสายบ้านนายบุญธรรม แซ่เตียว ถึงบ้านนายตื้อ แช่มช้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือขื่น บริเวณถนนสายแยกเข้ากลุ่มบ้านพุหวาย ตรงถนนลาดยางผ่านบ้านนางอุดม พันธุ์ยุโดด ไปทางกลุ่มบ้านพุหวาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์สีดำ) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10