หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว10510 การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว10503 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 27 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว10505 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 27 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 10509 การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ  [ 27 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 1522 การจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563  [ 27 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 1509 ขอหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.2/ว 10432 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.2/ว1496 ขอรับฟังความคิดเห็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.2/ว1495 บัญชีเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 10342 ยกเลิกโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว10343 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม  [ 26 พ.ค. 2563 ]    
สพ0023.3/ว 10275 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO ระบบใหม่  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
สพ0023.4/ว10271 การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญยัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
สพ 0023.2/ว1482 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา รอบเดือน ตุลาคม 2562  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
สพ0023.2/ว1477 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว10193 สำรวจฐานข้อมูลหอพักตามแบบรายงานฐานข้อมูลหอพักที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 649
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10