หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์พระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว3536 กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 19935 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.6/ว 3531 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.5/3510 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.ไผ่ขวาง)  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.5/3509 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.โคกช้าง)  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 19919 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 3521 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 3521 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.6/ว 19858 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 19854 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ0023.6/ว19861 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards 2023)  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว19855 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 3514 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 3515 การบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ0025.5/ว3498 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
สพ 0023.4/ว19818 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,049
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10