หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์พระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 89 
เชิญชวนร่วมทำบุญและจารึกชื่อบนแผ่นทอง เพื่อหลอมเททองหล่อพระพุทธรูป [ 23 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 96 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 96 
ประกาศ โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินในพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศ โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินในพื้นที่ โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณกลุ่มป [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
ประกาศ โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินในพื้นที่ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
ประกาศรายงานการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาธง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายงานการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเขือขื่น ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศรายงานการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่สีทอง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายงานการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศรายงานการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขมรโรง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 5/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 86 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 124 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 18 
 
 
 
สพ 0023.1/ว 749 การประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1/2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ 0023.1/ว 4682 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ0023.2/ว 746 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ0023.2/ว 4671 รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3-2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ 0023.3/ว 741 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ0023.5/ว4668 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี.ค.67  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ 0023.3/ว 4640 แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
สพ 0023.6/ว 727 ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.6/ว 4663 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.5/ว 4512 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนมกราคม 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.2/ว4541 รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.1/ว 4533 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.2/ว 707 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.6/ว 4492 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.2/ว 709 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.2/ว 708 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.5/ว4452 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.5/ว701 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.5/ว700 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.4/ว 4390 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
 
 
 


ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 1 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 23 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมะกอ [ 22 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 22 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการอบรม จำนวน ๒ รายการ ตามโครง [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณกลุ่มประปาบ้านพ [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บริเวณกลุ [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 9 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 8 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถย [ 2 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้อถังดำพร้อมฝาปิด เพื่อใช้ในโครงการทวนสอบการจัดเ [ 19 ม.ค. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แ [ 17 ม.ค. 2567 ]

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกี [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 12 


โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 37 


โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อย่างยั่งยืนสู่ตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 35 
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
ทต.รั้วใหญ่ ประชาสัมพันธ์ "การประกวดออกแบบลายกางเกงจังหวัดสุพรรณบุรี [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.สระกระโจม สร้างการรับรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน เกี่ยวกับ "ดื่มเหล้าในงานบุญ ภายในวัด มีควา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนปรู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนปรู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีประจันต์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลายนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลปลายนา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีประจันต์ การับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีประจันต์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.วังคัน ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2566 สำหรับปีสิ้นสุดวั [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ทะเลบก ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.บางปลาม้า โครงการเวียนเทียนเนื่องในวัน "มาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
อบต.ดอนกำยาน ลด ละ เลิกการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 101 
อบต.ดอนกำยาน มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.รั้วใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.พิหารแดง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
 
 
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงเสลา
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
 
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (15 พ.ค. 2566)    อ่าน 134  ตอบ 0  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (10 มิ.ย. 2565)    อ่าน 447  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 1677  ตอบ 0  
 
 


 
  จากการดำเนิน โครงการ การศึกษาอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (ครู D.A.R.E.) ท่านคิดว่าโครงการรบรรลุวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
  เด็กนักเรียนติดยาเสพติดลดลง
  เด็กนักเรียนมีความรู้ในโทษและหลีกเลี่ยงยาเสพติดมากขึ้น
  หน่วยงานอิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้น
  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
 
 
E-Service
 
 
 
 

 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.องค์พระ จ.สุพรรณบุรี
CLICK