หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายบุญชู กัลยาวุฒิพงษ์
กำนันตำบลองค์พระ
 
 


นายอานนท์ ทองศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายสนิท บุญธรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายสวาท ใจอดทน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสาวรณิดา สระหงษ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายหอมนวล แก้วจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นางวาทิตย์ ใจกล้า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายธวัชชัย นกอินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายวันชัย อารีจันทวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10