หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 29 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 21 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 22 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการประชะุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2   
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10