หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายวิสารณ์ ไผ่แสงทอง
ประธานสภา อบต.องค์พระ
 


นายเผด็จ ดิฐษดี
รองประธานสภา อบต.องค์พระ


นางสาวเยาวพา จำปาเทศ
เลขานุการสภา อบต.องค์พระ
 
 


นายสุชาติ ตาลเสี้ยน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเมธี รามจุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางถนอม กองจำปา
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2


นายไวพจน์ นิ่มแย้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุวรรณ พันคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายไพโรจน์ สีประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมชาย เซี่ยงหลิว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายเสนาะ เศรษฐีบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสมิง สระหงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายแกะ ศรีบุญเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายนพดล เอมบัณฑิตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายพรหมพลวัฒน์ ยอยรู้รอบ
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8


นายสมอน ธรรมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายชาติ จันทร์อินทรีย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10