หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายสมอน ธรรมมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
สมาชิกสภา อบต.องค์พระ หมู่ที่ 9
โทร : 0811930138
 


นางสาวเยาวพา จำปาเทศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
สมาชิกสภา อบต.องค์พระ หมู่ที่ 6
โทร : 092-6942296


นางถนอม กองจำปา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
สมาชิกสภา อบต.องค์พระ หมู่ที่ 2
โทร : 089-9110836
 
 


นายนัทพล รามจุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ หมู่ที่ 1
โทร : 089-8228199


นายเทอดศักดิ์ บุญมีช่วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ หมู่ที่ 3


นายวิสารณ์ ไผ่แสงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ หมู่ที่ 4


นายเสนาะ เศรษฐีบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ หมู่ที่ 5


นางไพรงาม เบ็ญจวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ หมู่ที่ 7


นางสาวอมร สุริยาวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10