หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
แผนการจัดรายการวิทยุ\\\"คนสุพรรณร่วมใจ ลดภัยทางถนน \\\" โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทย จังหวัด สุพรรณบุรี FM 102.25  
 

ตามหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ 0021/ว 14723 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้แจ้งแผนการจัดรายการวิทยุ\\\"คนสุพรรณร่วมใจ ลดภัยทางถนน \\\" โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทางสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทย จังหวัด สุพรรณบุรี FM 102.25 ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน สร้างความตื่นตัวในชุมชน เริ่มออกอากาศครั้งแรก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นั้น
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ จึงขอประชาสัมพันธ์ณรงค์ให้ ประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนในพันที่ ร่วมติดตามรับฟังรายการ คนสุพรรณร่วมใจ ลดภัยทางถนน ทางสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทย จังหวัด สุพรรณบุรี FM 102.25 ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 15.12 น. โดย คุณ ไพศาล นนท์แก้ว

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player