หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
การประชุมประชาคมโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลองค์พระ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลองค์พระร่วมกับงานโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลองค์พระร่วมกับงานโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ร่วมกันจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อจัดทำโครงการบ้านมั่งคงชนบทตำบลองค์พระ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการและประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลองค์พระ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1.การร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 09.04 น. โดย คุณ ไพศาล นนท์แก้ว

ผู้เข้าชม 1185 ท่าน

ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ลำดับภาพที่ 1/6
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ลำดับภาพที่ 2/6
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ลำดับภาพที่ 3/6
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ลำดับภาพที่ 4/6
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ลำดับภาพที่ 5/6
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ย
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10