หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายอุดม ไหลสงวนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น 1.การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ 3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตมิชอบ 6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ในการนี้นายอุดม ไหลสงวนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 09.48 น. โดย คุณ ไพศาล นนท์แก้ว

ผู้เข้าชม 209 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10