หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แต่งตั้งเจ้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชน [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันทำงานปกติ วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเวลาให้ประชาชน [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2