หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง การมอบอำนาจตัดสินใจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เพื่อบริการประชาชนสำหรับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและกิจการ อปพร. [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)