หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)