หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2