หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธ ที่อ19 มิถุนายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธ ที่อ10 เมษายน 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)