หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 266  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 143  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 223  
 
รายงานกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 137  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2