หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 144  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2