หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 126  
 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 149  
 
  (1)     2