หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปี 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 210  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1138  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 146  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีพ.ศ. 2561 (รอบที่2 เดือนเมษายน2561-ตุลาคม2561) [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 176  
 
แผนการดำเนิน งานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 171  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 198  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 (รอบที่1 เดือนตุลาคม2560-มีนาคม2561) [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 143  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560-2562 [ 1 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 161  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 158  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 149  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก้ไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 25 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 134  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (แก้ไขและเพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 [ 24 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 131  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 138  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 150  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) แก้ไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )ส่วนที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 140  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 151  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 138  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4 [ 28 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 199  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 24 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 158  
 
  (1)     2   
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10