หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 175  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลองคืพระ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 163  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 136  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 193  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 209  
 
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 236  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 217  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 236  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 171  
 
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 202  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ว.สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 413  
 
  (1)     2      3      4   
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10