หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์พระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ประชากรในตำบลองค์พระ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำลาวโซ่ง การสร้างที่อยู่อาศัยจึงเป็นแบบรวมกลุ่มเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำเกษตร พืชไร่ พืชสวนโดยมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิต มีประเพณีที่สืบทอดมานาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อยู่ร่วมกันด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
 
 
วัดที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลองค์พระ    จำนวน         9       แห่ง
วัดทุ่งมะกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
วัดดงเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
วัดเวฬุวันวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
วัดวังโหราใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
สำนักสงฆ์ไผ่สีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
วัดคอกช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
วัดวังจระเข้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
วัดเขาใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
วัดองค์พระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
 
 
สถานีสายตรวจทุ่งมะกอก (ป้อม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
สถานีสายตรวจดงเสลา (ป้อม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน       5      แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขมรโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่สีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเขือขื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาธง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    จำนวน    4      แห่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
โรงเรียนบ้านดงเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
โรงเรียนวัดคอกช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลองค์พระ มีศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านต้นแบบ ได้แก่ หมู่บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลองค์พระ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน คือ ครัวเรือนที่สามารถเป็นแบบอย่างใน
  การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
ศูนย์นายพนม เพาะทรัพย์
ศูนย์นายศักดิ์ ฉิมอ่ำ
ศูนย์นายเข็มทอง พื้นหิน
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งมะกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%    
 
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10