หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายขจรเกียรติ รุ่งศิริมงคลชัย
รองปลัด อบต.องค์พระ
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.องค์พระ
โทร : 093-6069168


นายขจรเกียรติ รุ่งศิริมงคลชัย
รองปลัด อบต.องค์พระ
โทร : 093-6069168
 
สำนักปลัด
 


นายไพศาล นนท์แก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-5709866


นายไพศาล นนท์แก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 084-5709866


นายวรวัจน์ อินทบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 098-8851729


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


-ว่าง-
นิติกรปฎิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10