หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
  


นายขจรเกียรติ รุ่งศิริมงคลชัย
รองปลัด อบต.องค์พระ
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.องค์พระ


นายขจรเกียรติ รุ่งศิริมงคลชัย
รองปลัด อบต.องค์พระ
 
สำนักปลัด
 


นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไพศาล นนท์แก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายปิยะกุล ชูเกตุ
นิติกรปฏิบัติการ


นายวรวัจน์ อินทบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายศิริชัย กันยาโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาหนัน ค้ากลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
  

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10