หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
       
    การพัฒนาคมนาคมขนส่งและการผังเมือง
    การพัฒนาสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ
 
 
 
 
 
       
    การพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคม
    การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การป้องกันและควบคุมโรค
    การส่งเสริมกิจกรรมการบริการสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
       
    การส่งเสริมการลงทุน สร้างรายได้
    การส่งเสริมอาชีพ และพาณิชยกรรม
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10