หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
       
    การพัฒนาคมนาคมขนส่งและการผังเมือง
    การพัฒนาสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ
 
 
 
 
 
       
    การพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคม
    การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การป้องกันและควบคุมโรค
    การส่งเสริมกิจกรรมการบริการสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
       
    การส่งเสริมการลงทุน สร้างรายได้
    การส่งเสริมอาชีพ และพาณิชยกรรม
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player